AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

PODATEK VAT - zmiany 2017 - zmiany w przepisach, zmiany interpretacyjne, zmiany orzecznicze

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

  • Liczba godzin: 6 godz.
  • Kod:
  • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

Po pierwsze, szkolenie prowadzi praktyk – adwokat i doradca podatkowy, który codziennie rozwiązuje problemy podatkowe swoich klientów.

Po drugie, na szkoleniu prezentowane są prawdziwe problemy podatników, działania organów podatkowych oraz środki zaradcze.

Po trzecie, jesteśmy ciągle na bieżąco. Dlatego szkolenie można określić jako „3xZmiany”, ponieważ opowiemy nie tylko o zmianach w przepisach, ale również o tych zmianach, które z przepisów nie wynikają, a są wytworem zmieniającej się praktyki. W dwóch ostatnich obszarach program jest aktualizowany w sposób dynamiczny!

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla służb finansowo-księgowych, zajmujących się rozliczaniem podatku VAT w obrocie krajowym i międzynarodowym, a także dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką podatku VAT.

 

Informacja dla doradców podatkowych

Uczestnictwo umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

CZĘŚĆ I

Zmiany VAT – 2017 wynikające ze zmian w przepisach (planowane)

 

  1. Nowości w zakresie odwrotnego obciążenia

- kilkadziesiąt usług rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia (usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę)

- objęcie odwrotnym obciążeniem elektronicznych układów scalonych (procesorów) w ramach Jednolitej Gospodarczo Transakcji

- złoto, srebro, biżuteria i inne metale objęte odwrotnym obciążeniem

 

  1. Nowości w zakresie odpowiedzialności solidarnej

- odpowiedzialność pełnomocników jako osoby trzeciej

- nowy zakres przedmiotowy (dyski twarde, dyski SSD, folia stretch, pakiety oprogramowania, złoto, srebro, biżuteria)

- konieczność badania koncesji sprzedawcy przy zakupie paliwa

- konieczność zapłaty przelewem (brak możliwości zapłaty gotówką)

  1. Problemy z rejestracją do VAT

- analizowanie danych w zgłoszeniu

- łatwy sposób na odmowę rejestracji

- łatwy sposób na wykreślenie z rejestru każdego podatnika VAT!

- odpowiedzialność pełnomocników za VAT klientów!

  1. Więcej sankcji w VAT

- powrót sankcji 30% (dodatkowe zobowiązanie podatkowe)

- dodatkowa sankcja w wysokości 100% zaległości (łatwa do ustalenia w przypadku każdego podatnika)

- sankcja 20% jako „nagroda” za samoukaranie

- możliwość stosowania sankcji do zobowiązania powstałego przed 1.1.2017

- zgodność sankcji z prawem UE

- wykreślenie sankcji w przypadku ulgi na złe długi

- sankcja VAT a stosowanie 150% odsetek za zwłokę

  1. Zwrot VAT według nowych zasad

- nowe zasady dokonywania i weryfikacji zwrotu

- wstrzymanie zwrotu i przedłużenie terminu zwrotu w świetle dotychczasowych doświadczeń

- czy „podejrzany” podatnik otrzyma zwrot VAT?

- przedłużenie zwrotu VAT i sposób zaskarżenia

- ograniczenia w zwrocie 25-dniowym

  1. Inne zmiany

- dystrybucja energii a potwierdzenie odbioru faktury korygującej

- zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych (usługi finansowe)

- zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych (usługi ubezpieczeniowe)

- nowe obciążenia w rozliczeniach WNT (ustawodawca „sprowokuje” zaległość podatkową)

- zmiany w rozliczeniach kwartalnych (duży podatnik nie będzie mógł rozliczać się kwartalnie)

- rozliczenia międzynarodowe (WDT, WNT, import usług)

- składanie deklaracji jedynie w formie elektronicznej

- składanie informacji VAT-UE jedynie w formie elektronicznej

- zwolnienie podmiotowe do 200.000 zł

- zmiany w kodeksie karnym skarbowym (większe kary za VAT!)

CZĘŚĆ II

Zmiany VAT – 2017 interpretacyjne i orzecznicze

Ten punkt programu podlega dynamicznej aktualizacji. Na szkoleniu przedstawiamy bowiem zestawienie najciekawszych i najnowszych interpretacji oraz wyroków (uchwał) sądów w zakresie podatku VAT, które wpływają na rozliczenia w VAT. Omówimy więc tendencje interpretacyjne i orzecznicze, które zmieniają podatek VAT w praktyce bez zmiany przepisów.   

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 590 PLN (VAT zw.)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. W momencie potwierdzenia szkolenia szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl


Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1113 K