AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Praktyczne aspekty walnego zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

  • Liczba godzin: 20 godz.
  • Kod:
  • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

Program szkolenia ma na celu pozyskanie wiedzy umożliwiającej praktyczne przeprowadzenie (w tym osobiste prowadzenie) obrad zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy. Przedmiot szkolenia obejmuje m.in. :

- podstawy zwoływania zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy

- właściwość oraz umocowanie przewodniczącego zgromadzenia

- zakres i przedmiot porządku obrad oraz zagadnienia formalne zwołania zgromadzenia

- aspekty formalno prawne przeprowadzania głosowań na zgromadzeniu

- pojęcie większości bezwzględnej i kwalifikowanej

- podstawy obrony przed tzw. wrogim przejęciem spółki kapitałowej

- rozwiązania na potrzeby konfliktu wspólników lub akcjonariuszy

- ważność zgromadzenia i zgłoszenie uchwał do sądu

- warsztaty praktyczne