AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym (2dni)

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 12 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

 

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie jest przeznaczone dla służb finansowo-księgowych, zajmujących się rozliczaniem podatku dochodowego (zarówno w aspekcie rozliczania podatku podmiotu gospodarczego, jak również w zakresie wypełniania obowiązków płatnika podatku dochodowego od pracowników i innych osób), jak również rozliczaniem podatku VAT w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy także do zapoznania się z programem szkolenia: Pilne Zmiany Podatkowe- VAT, CIT, PIT, JPK od 1 lipca 2016 i 1 stycznia 2017: https://arc.pl/szkolenia/otwarte/podatki/pilne-zmiany-podatkowe-vat-cit-pit-jpk-od-1-lipca-2016-i-1-stycznia-2017

 

PROGRAM SZKOLENIA

PODATEK VAT

CZĘŚĆ I – Zmiany najnowsze 2016-2017

 1. Obowiązkowe przekazywanie informacji o rejestrach VAT do Ministra Finansów („jednolity plik kontrolny w VAT”) – trzy terminy: od 1 lipca 2016, od 1 stycznia 2017 oraz od 1 stycznia 2018 r.
 2. Nowe dane w rejestrach VAT (m.in. korekty podatku należnego i naliczonego oraz dane identyfikujące kontrahenta)
 3. Obowiązek prowadzenia rejestrów VAT za pomocą komputera przez wszystkich podatników 
 4. Wprowadzenie tzw. prestruktury w podatku VAT.
 5. Prestruktura, struktura obecna a prywatne wykorzystywanie.
 6. Sposoby określania proporcji.
 7. Zmiany w zakresie nieruchomości wykorzystywanych dla celów mieszanych.
 8. Sposób dokonywania korekt.
 9. Zmiany w przepisach dotyczących zamówień publicznych

CZĘŚĆ II – Zmiany pozostałe

 1. Nowe zasady odliczania VAT od paliw do tankowania samochodów.
 2. Zmiany w uldze na złe długi.
 3. Odwrotne obciążenie w nowej odsłonie:
  • nowy zakres towarów: złoto, metale, aluminium, ołów, cyna, biżuteria
  • nowy zakres podatników
  • obowiązki dokumentacyjne
  • sprawdzanie kontrahentów
  • limity kwotowe
  • informacje podsumowujące w obrocie krajowym
  • rewolucja w opodatkowaniu laptopów, telefonów, automatów
  • rozliczanie zaliczek
 4. Zmiany w przepisach regulujących solidarną odpowiedzialność za VAT:
  • nowe limity kaucji gwarancyjnych
  • rozszerzenie zakresu towarów objętych solidarną odpowiedzialnością za VAT (np. tonery, aparaty cyfrowe, metale, złoto, biżuteria)

CZĘŚĆ III – Zagadnienia bieżące

 1. Obowiązek podatkowy.
 2. Odliczanie VAT.
 3. Samochody.
 4. Transakcje wewnątrzwspólnotowe.
 5. Faktury.

PODATKI DOCHODOWE, ORDYNACJA PODATKOWA

CZĘŚĆ I – Zmiany najnowsze (2016, 2017)

1.Tzw. jednolity plik kontrolny (JPK) – na żądanie w ramach czynności sprawdzających i kontroli podatkowej, w tym kontroli „krzyżowej”. Dwa terminy wprowadzenia: 1 lipiec 2016 r. oraz 1 lipiec 2018 r.

 • wymagania techniczne
 • procedura
 • sankcje karne skarbowe
 • definicja, cele wprowadzenia
 • podmioty zobowiązane do przekazywania danych w formie JPK
 • sposób i terminy przekazywania danych w formie JPK
 • struktura logiczna JPK

2. Brak rozpoznania kosztów podatkowych w przypadku zapłaty gotówką! 

 •  limity kwotowe
 • definitywna utrata kosztów podatkowych
 • przepisy przejściowe
 1. Korekta kosztów – skreślenie przepisów
 2. Ujmowanie faktur korygujących
 3. Nowości w rozliczaniu dywidend
 4. Ulga na działalność badawczo rozwojową
 5. Finansowanie żłobków i przedszkoli dla pracowników
 6. Zmiany w zakresie nieujawnionych źródeł
 7. Terminy procesowe- składanie pism w pocztowych placówkach zagranicznych na terenie UE.
 8. Interpretacje indywidualne i ogólne:
  • wniosek o interpretację indywidualną zbieżny z interpretacją ogólną- nie trzeba wydawać interpretacji indywidualnej (brak "powielania" interpretacji ogólnych)
  • procedura wygaśnięcia interpretacji indywidualnej w razie niezgodności z interpretacją ogólną
  • możliwość wystąpienia z wnioskiem wspólnym
  • szereg zmian i doprecyzowań o charakterze techniczno-procesowym
 9. Zmiana przepisów dotyczących odsetek za zwłokę.
 10. Możliwość zapłaty podatku przez inny podmiot
 11. Zmiany w korygowaniu deklaracji
 12. Kompleksowe uregulowanie kwestii pełnomocnictwa procesowego. Wprowadzenie 3 rodzajów pełnomocnictw.
 13. Wprowadzenie zasady adresowania pism do profesjonalnych pełnomocników oraz organów drogą elektroniczną.
 14. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

CZĘŚĆ II – Zmiany poprzednie

 1. CFC - opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych.
 2. Opodatkowanie świadczeń rzeczowych.
 3. Cienka kapitalizacja – dwie nowe zasady w rozliczeniach kosztowych.
 4. Nowe zasady opodatkowania niepodzielonych zysków w spółkach.
 5. Zmiany w podatku PIT (sprzedaż majątku firmowego, opodatkowanie lokat bankowych, uregulowanie zobowiązania w formie niepieniężnej, cashback opodatkowany ryczałtem, zwolnienia przedmiotowe, itp.).
 6. Opodatkowanie samochodów służbowych użytkowanych prywatnie
 7. Zaliczki a kasa fiskalna
 8. E-deklaracje jako nowy obowiązek płatnika
 9. Zmiany w zakresie certyfikatu rezydencji.
 10. Odroczenie opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej.

CZĘŚĆ III – Zagadnienia bieżące

 1. Przychody podatkowe
 2. Koszty podatkowe
 3. Amortyzacja

Informacja dla doradców podatkowych:
Uczestnictwo umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 1090 PLN (VAT zw.)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji (nie obejmuje okresu promocji)

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. W momencie potwierdzenia szkolenia szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl


Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1113 K