AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Witold Szumowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, specjalizacja - zarządzanie procesami. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej. Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2007 roku związany z firmą konsultingową HRK PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant. 

Witold Szumowski