AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Tomasz Słoński

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Stypendysta Wiedeńskiego Uniwersytetu Gospodarczego, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, którego dorobek naukowy prezentowany był na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek European Finance Association, opiekun naukowy Studium Podyplomowego „Wycena przedsiębiorstwa” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Uczestniczył w tworzeniu pierwszej polskiej regulacji nt. standardu wyceny przedsiębiorstwa na zlecenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Działalność publikacyjna
„Analiza wpływu finansowanego długiem skupu akcji (LBO) na wartość spółki”, Wydawnictwo UE, 2012 r.
„Finanse Spółek. Długoterminowe decyzje finansowe” 1998, 2000 , Wydawnictwo AE (współautor)
„Finanse małych i średnich przedsiębiorstw” 2004, PWE (współautor)60 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych (głównie poświęconych analizie wyceny przedsiębiorstw, efektywności inwestycji, efektywności rynku kapitałowego i ryzyka w zarządzaniu finansami).

Tomasz Słoński