AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Rafał Kusy

doktor nauk ekonomicznych, prezes firmy konsultingowej

Doktor nauk ekonomicznych, prezes firmy konsultingowej specjalizującej się w opracowywaniu studiów wykonalności, wycenie przedsiębiorstw, biznes planów, programów restrukturyzacyjnych. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacyjnych i projektów doradczych, w dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu finansów, w tym między innymi z zakresu zarządzania ryzykiem. Przeprowadzone szkolenia m.in. w bankach i firmach: NBP, Bank PKO BP, BGŻ, Alior Bank S.A., Bank BPH, Deutsche Bank, BGK, DNB Nord, PARP, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe i wiele otwartych dla różnych firm (m.in. MiŚP).W karierze zawodowej dr Kusy pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. Jednocześnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, w której prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania ryzykiem bankowym, biznes planu, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, matematyki finansowej. Prowadzi zajęcia Prowadzi zajęcia z analizy technicznej, analizy finansowej, zarządzania finansami czy oceny projektów inwestycyjnych na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rafał Kusy