AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Piotr Welenc

Certyfikowany specjalista audytu IT

Certyfikowany specjalista audytu IT, IT Governance, Ryzyka IT (certyfikaty CISA, CICA, CGEIT, CRISC oraz akredytacje IIA Global - Quality Assurance Validator), audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej, 09-11.2009 Wicedyrektor ds. Planowania i Zarządzania Ryzykiem w Departamencie Audytu ZUS. W latach 2008-2009 - główny specjalista w Zespole Zarządzania Strategicznego NBP, w latach 2001-2008 główny specjalista w Zespole Audytu Informatycznego Departamentu Audytu Wewnętrznego NBP. Wykładowca, trener, konsultant, wykonawca audytów na rzecz EBC. Zaoczne studia doktoranckie w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Wykłady w ponad 18 uczelniach w Polsce oraz szkolenia w kraju i za granicą z zakresu audytu wewnętrznego, audytu IT, zarządzania ryzykiem, corporate & IT governance, SWIFT, ITIL, ISO27000, PRINCE2, PMBOOK, SOX (sec.302,404), CMM, Key Risk Indicators, BASEL II, ERM COSO). Praca nad ?Strategią zarządzania NBP na lata 2009-2012?, Strategią informatyzacji NBP, strategią informatyzacji MPIPS, prace nad wdrożeniem controllingu strategicznego; współautor koncepcji zarządzania procesowego i projektowego w NBP. Audyty na rzecz kilkunastu jednostek sektora finansów publicznych.

 
Piotr Welenc