AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Paweł Wnuczak

Doktor nauk ekonomicznych

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA z zakresu finansów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, planowania finansowego, zarządzania wartością i wyceny przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych oraz rynków instrumentów pochodnych. Menadżer projektów doradczych specjalizujący się w planowaniu i wdrażaniu systemów controllingu, opracowywaniu analiz finansowych, ocen projektów inwestycyjnych, studiów wykonalności, biznesplanów, wniosków o dofinansowanie oraz wycen przedsiębiorstw. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznes plany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej. Przeprowadził ponad 300 dni szkoleniowych, między innymi dla: PKO BP, Orange (dawnej: TP S.A.), Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Auchan, Jeronimo Martins Polska S.A., PZL Mielec, FM Logistic, Elektrotim S.A., Union Investment TFI S.A., Neinver Polska, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich), Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, autor recenzowanych publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz controllingu. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych” oraz „Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego” (Akademia Leona Koźmińskiego).

Paweł Wnuczak