AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Paweł Puzio

Absolwent Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie

Absolwent Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie; Kierunek: Marketing i zarządzanie; Absolwent studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie na kierunku: Rachunkowość Zarządcza i Controlling; Absolwent studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne; Ukończył wiele specjalistycznych kursów między innymi: „Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych”, „Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i spółek komunalnych”, „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych – moduł zaawansowany”, "Od diamentu do brylantu – Zaawansowane szkolenia trenerskie"; „Ekspert ds. innowacji”; Posiada „Licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego – licencja numer 2233”, uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, posiada „Licencję pośrednika ubezpieczeniowego”, oraz jest Certyfikowanym Trenerem Biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku, firmach doradztwa finansowego oraz doradztwa biznesowego. Pracował w funduszu Venture Capital oraz Sieci Bussines Angels jako "Analityk Biznesowy", gdzie zajmował się oceną projektów inwestycyjnych, a następnie przeprowadzaniem procesu wejścia kapitałowego funduszu. Doświadczenie korporacyjne i biznesowe zdobywał zasiadając w Zarządach oraz Radach Nadzorczych spółek z różnych branż, a także pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego w spółce z branży usługowej. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Finansowego z spółce z branży finansowej. Od 2006 r. jest autorem i współautorem ponad 200 wniosków o dotację z UE / biznes planów / studium wykonalności / memorandów informacyjnych / analiz finansowych i ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych szukających finansowania. Pomógł z pozyskaniu finansowania dla ponad 100 projektów, w tym brał udział w wejściach kapitałowych kilkunastu podmiotów w tym spółek notowanych na GPW. Specjalizuje się w pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania dla firm oraz doradztwie biznesowym. Pomagał w powstaniu wielu start-upowych projektów, od doradzania w fazie powstawania projektu, przez pomoc w pozyskaniu finansowania, aż do bieżącego doradztwa w ramach działalności operacyjnej. Współpracuje jako freelancer z kilkoma funduszami Venture Capital, jako niezależny doradca.

Paweł Puzio