AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Marcin Pacyna

Doradca podatkowy oraz adwokat.

Doradca podatkowy oraz adwokat. W latach 2001-2003 kierował kancelarią radców prawnych we Wrocławiu, natomiast od 2006 r. Prowadzi własną kancelarię podatkową we Wrocławiu, a od 2014 kancelarię adwokacką. Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego, opublikowanych na łamach Wydawnictwa Podatkowego „Gofin” oraz Grupy Wydawniczej „Infor” (min. „Gazeta Prawna”, „Gazeta Podatkowa”, „Biuletyn dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnik VAT”, „Przegląd Podatku dochodowego”). W latach 2004-2015 był wykładowcą na Podyplomowych Studiach Podatkowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od 2014 r. jest doktorantem w Zakładzie Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako wykładowca z zakresu prawa podatkowego przeprowadził od 2005 r. kilkaset szkoleń i kursów. Jest również autorem poniższych publikacji książkowych:

 • Zamknięcie roku 2006 – CIT, PIT, VAT, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2006
 • Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Komentarz, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2007
 • Vademecum Doradcy Podatkowego, tom I (współautor), Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2008
 • Vademecum Doradcy Podatkowego, tom II (współautor), Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2008
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2007 roku, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 • Rozliczenie leasingu w aspekcie podatku dochodowego i podatku VAT, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 • Obrót wewnątrzwspólnotowy w aspekcie podatku dochodowego i podatku VAT, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 • Poradnik podatnika VAT – Rejestracja, deklaracje, faktury i ewidencje, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 • Podział majątku wspólnego, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 • Samochód w firmie, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 • VAT – jak unikać pułapek, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 • Mały podatnik. VAT i podatek dochodowy, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008

 

Marcin Pacyna