AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Marcin Górski

Adwokat, doradca podatkowy

Adwokat, doradca podatkowy. Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Marcin Górski pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa finansowego, prawa gospodarczego, w tym prawa podatkowego, między innymi takimi jak: Artur Andersen Sp. z o.o. oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Obecnie jest właścicielem indywidualnej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Marcin Górski specjalizuje się w doradztwie przy złożonych transakcjach gospodarczych, takich jak sprzedaż oraz wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, łączenie oraz podziały spółek kapitałowych, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Adwokat Marcin Górski posiada ponadto szerokie doświadczenie w przedmiocie przeprowadzania audytów podatkowych w zakresie podatku CIT i VAT, oraz w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Niezależnie od bogatego doświadczenia w zakresie świadczenia usług prawno - podatkowych Adwokat Marcin Górski przeprowadził ponad 5.000 godzin szkoleń oraz konferencji z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego tj. w szczególności prawa spółek, prawa podatkowego, prawa obrotu instrumentami finansowymi, prawa pracy, prawa obrotu nieruchomościami, prawa upadłościowego i naprawczego.

Marcin Górski