AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Jarosław Ciesielski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczony trener i wykładowca. Właściciel firmy Centrum Szkolenia Menedżerów i Sprzedawców J.C., która od wielu lat stale współpracuje z sektorem finansów publicznych, biznesem, urzędami administracji państwowej oraz klientami korporacyjnymi. Od 2003 r. jego firma jest jednostką kształcenia ustawicznego, a od początku 2004 r. jest wpisana do rejestru WUP jako instytucja szkoleniowa (instytucja rynku pracy). Prowadził kursy, szkolenia otwarte oraz szkolenia wewnętrzne dla m.in.: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Powiatów, Starostw Powiatowych, Gmin, Urzędów Centralnych, Urzędów Pracy. Stała współpraca z biznesem pozwalają mu zidentyfikować podstawowe problemy różnych działów oraz dobrać odpowiednią tematykę szkolenia. Posiada doświadczenie we wdrażaniu programów wspierających rachunkowość i zarządzanie w firmach z sektora finansowego oraz jednostkach sektora finansów publicznych.

Jarosław Ciesielski