AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Jakub Drzewiecki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (specjalności: zarządzanie strategiczne,  metody i techniki zarządzania). Absolwent studiów podyplomowych poświęconych finansom małych i średnich przedsiębiorstw. Kierownik projektu badawczego finansowanego w ramach grantu ze środków Narodowego Centrum Nauki, od dekady prowadzi badania strategii polskich przedsiębiorstw, ich modeli biznesowych oraz stosowanych przez nie form przedsięwzięć outsourcingowych. Konsultant w obszarze strategii, modeli biznesu oraz projektów outsourcingowych. Kierownik Menedżerskich Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu: „Zarządzanie Firmą”, „Akademia Zarządzania Projektem Europejskim”, „Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem”. Wykładowca wielu kierunków Menedżerskich Studiów Podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (m.in. „Lean Management”, „Lean Services”, „Zarządzanie Projektami”, „Six Sigma”), w tym – dedykowanych, dla m.in. KGHM S.A., Policji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Autor kilkudziesięciu prac i opracowań naukowych.

Jakub Drzewiecki