AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Iwona Cieślak

Absolwentka studiów doktoranckich WSPIZ oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych MBA.

Pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista w dziedzinie rachunkowości. Absolwentka studiów doktoranckich WSPIZ oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych MBA. Jest wykładowcą z zakresu rachunkowości, rachunkowości ubezpieczeniowej, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego zarówno na studiach magisterskich jak również podyplomowych i MBA. Iwona Cieślak jest autorem kilku rozdziałów monografii w zakresie rachunkowości, oraz prac naukowych i artykułów publicystycznych dotyczących m.in. kosztów pracy, kapitału, w szczególności kapitału ludzkiego i metod jego pomiaru. Jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. za dorobek naukowy oraz za działalność organizacyjną. Od 2005 roku jest prezesem Praskiej Fundacji Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego

Iwona Cieślak