AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Iga Jaworska

Doktorant nauk prawnych

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i egzekucji w Wydziale Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Doktorant nauk prawnych w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu administracyjnego prawa materialnego i procesowego wydanych na łamach takich prestiżowych czasopism jak: „Samorząd Terytorialny”, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, „Edukacja Prawnicza” czy „Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne”. Prowadzi treningi, warsztaty, szkolenia, gdzie dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, zarówno z pracownikami administracji publicznej jak i studentami.

Iga Jaworska