AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Hubert Grzyb

Prawnik, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Prawnik, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pan Hubert Grzyb jest pracownikiem Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego. W ramach swojej praktyki zawodowej Pan Hubert Grzyb uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka podatkowego oraz optymalizacji podatkowej, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Dodatkowo, Pan Hubert Grzyb uczestniczył w projektach związanych z transakcjami połączenia oraz podziału spółek kapitałowych, w których był odpowiedzialny za identyfikację podatkowych skutków ww. transakcji dla spółek przejmujących. Ponadto, Pan Hubert Grzyb doradzał podmiotom gospodarczym w zakresie wyboru najbardziej optymalnych podatkowo rozwiązań w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) na przełomie 2010/2011 oraz w 2013 r. Pan Hubert Grzyb koordynował również projekty z zakresu zbiorowego prawa pracy, jak również dokonywał analizy kontraktów i umów pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Pan Hubert Grzyb jest autorem publikacji w dziedzinie podatków ukazujących się w czasopismach branżowych, m. in. TAXFIN dotyczących m. in.: zmian w VAT od 2013 r., podatkowych konsekwencji cesji wierzytelności, reprezentacji i reklamy w świetle najnowszego orzecznictwa, refakturowania na gruncie VAT, skutków w VAT przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych. Działalność szkoleniowa Pana Huberta Grzyba obejmuje ok. 300 godzin szkoleniowych, głównie z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), w szczególności z zakresu dokumentowania transakcji gospodarczych oraz zmian w VAT w 2013 r., jak również z zakresu podróży służbowych. Pan Hubert Grzyb prowadził szkolenia dla podmiotów prywatnych, jak również podmiotów z sektora publicznego.

Hubert Grzyb