AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Edyta Meler

Biegły rewident

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalizacja Rachunkowość i Audyt. Od 2011r. jest biegłym rewidentem (nr wpisu 12208) oraz posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 49288/2011. W latach 1998 – 2010 pełniła funkcję głównej księgowej spółek z udziałem kapitału belgijskiego. Od 1997 roku jest certyfikowanym trenerem z zakresu rachunkowości, finansów i podatków. Współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Altkom S.A., Polską Akademią Rachunkowości S.A., United Business Development S.A. Od 2011 roku jest członkiem zespołów audytorskich kontrolujących wykorzystanie środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) realizowanych na zlecenie m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jak również beneficjentów zobligowanych do przeprowadzenia audytu prawidłowości wykorzystania środków w zakresie realizowanych projektów.

Edyta Meler