AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Agnieszka Mączyńska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie - kierunek Prawo. Ukończyła również studia podyplomowe „Gospodarka i administracja publiczna”, organizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie praca dyplomowa z zakresu egzekucji administracyjnej zdobyła wyróżnienie. W roku 2016 ukończyła także studia podyplomowe pn. „Doradztwo podatkowe” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym.
W administracji samorządowej pracuje od 1992r. W swojej pracy zawodowej zajmowała się m.in. wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, windykacją należności cywilnoprawnych oraz egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych.
Z egzekucją administracyjną związana jest od 2010r.
Przez kilka lat zajmowała stanowisko Kierownika Referatu ds. Rozliczeń Finansowych i Nadzoru Oddziału Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie zajmowała się w szczególności sprawami dot. zarzutów, skarg przysługujących zobowiązanym w egzekucyjnym postepowaniu administracyjnym, umorzeniami oraz sprawami dot. zbiegów egzekucji.
W sferze zainteresowań teoretycznych i praktycznych prowadzącego znajduje się przede wszystkim postępowanie administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego w administracji jak również szeroko rozumiane prawo podatkowe.

Agnieszka Mączyńska